Gesine Seeber

  • Dit boek helpt mensen met een heup- of knieprothese gezond en fit ouder te worden. In eerste instantie door lichamelijke revalidatie en fysieke inspanning, maar ook bijvoorbeeld door de terugkeer naar werk. Het boek is bedoeld voor (familie van) personen die binnenkort een heup- of knieprothese krijgen of er al één hebben. Ook is het een goede informatiebron voor (para)medici.

    Een nieuwe heup of knie gaat verder dan de gebruikelijke patiëntenvoorlichting. Zo leest u over artrose, de gewrichtsvervangende operatie, de revalidatie, oefeningen die thuis gedaan kunnen worden, seksuele activiteit, terugkeer naar het werk en het belang van lichamelijke en sportieve activiteiten. Dat laatste is extra belangrijk voor mensen met een heup- of knieprothese. De prothese groeit namelijk beter vast en het valrisico vermindert. Ook leest u over de zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij fysieke inspanning: bewegingsbeperkingen en slijtage, bijvoorbeeld. En over de invloed van gezonde voeding en overgewicht op de levensduur van de prothese.

    De onderwerpen in dit boek zijn gekozen op basis van vragen en opmerkingen van mensen die zelf een prothese krijgen of hebben. De voorbeelden komen uit de praktijk en de concrete adviezen sluiten daar naadloos op aan.

    Een nieuwe heup of knie is geschreven door een multidisciplinaire groep deskundigen, zodat alle aspecten waar de patiënt mee te maken krijgt, behandeld worden.

  • Dieser Ratgeber ist ein hilfreicher Begleiter für alle, die eine Gelenksersatzoperation an der Hüfte oder am Knie vor sich haben oder bereits eine Hüft- oder Knieprothese tragen. Sie knnen mit einfachen Maßnahmen und Übungen selbst dazu beitragen, dass der Eingriff Ihnen optimal nützt und Ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden. Verständlich und ohne Umschweife erfahren Sie das Wichtigste über die Arthrose, die Gelenkersatzoperation und die anschließende Rehabilitation. Sie lernen, warum krperliche Bewegung und Fitness nach der Operation so wichtig sind. Anhand von kurzen Videoclips und zahlreichen Fotos demonstriert dieses Buch, welche Aktivitäten aus Alltag und Freizeit Sie als Hüft- oder Knieprothesenträger auf welche Weise ausführen knnen und gibt Tipps für jedes Alter u.a. zu Ernährung, Sport und Sexualität.

empty